Cursus boekhouden Amsterdam

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus boekhouden aan de orde:

Theorie en toepassing

  • Systeem van Boekhouden
  • Computerboekhouden
  • Presenteren en rapporteren

Theorie

  • Belasting en sociale verzekeringen
  • Ondernemingsvormen
  • E-bankieren
  • Privacywetgeving
  • Archivering

Informatie over de basiskennis boekhouden dagopleiding >>
Informatie over de basiskennis boekhouden avondopleiding >>

ISO-gecertificeerd

Wij zetten alleen docenten in die ervaren zijn in het lesgeven aan volwassenen. Wij eisen van al onze docenten dat zij hun vakgebied bijhouden en open staan voor nieuwe didactische werkvormen. De wijze van toetsen van sollicitanten en docenten door ons is sinds november 2010 ISO gecertificeerd.

Nieuwe docenten

Wij toetsen iedere docent die les gaat geven. Een sollicitant geeft een korte les die wordt beoordeeld door een vakdidacticus en/of onderwijskundige. Als de les goed genoeg is, wordt de sollicitant docent bij ons.

Jaarlijkse beoordeling

Het is belangrijk dat docenten goed blijven functioneren en de lessen van kwaliteit blijven. Wij toetsen jaarlijks kennis en vaardigheden van alle docenten. De docenten geven tijdens deze toetsing een korte demonstratieles aan een groep collega’s. Verder oefenen zij met nieuwe didactische werkvormen. Docenten met een voldoende voor doceren ontvangen een certificaat om gedurende een jaar les te geven bij ons. De beoordeling van de docenten gebeurt door een onderwijskundige of vakdidacticus en een MT-lid van ons.

Enquêtes en klachten

Wij sturen cursisten minimaal drie enquêtes. Hierin is ook ruimte om een oordeel te geven over de docent. Als er meer dan twee klachten zijn over iemand, reageert IPD richting docent, dat is verplicht. Meestal worden de problemen snel opgelost als studenten en docenten een goed gesprek met elkaar hebben. Gelukkig zijn er maar weinig klachten, omdat er scherp wordt geselecteerd op de kwaliteit van uw docent.

 

Neem contact met ons op middels onderstaand formulier.


 
goto E-Smart.nlgoto Beheren